VELKOMMEN / WELCOME

Jay Ma Yoga er en visjon. En visjon med utgangspunkt i en erfaring. En visjonen som etter hvert realiserer seg, slik at det frøet som ble sådd av en sjelssettende yogaopplevelse spirte, utviklet seg og nå blomstrer. Kundalini yoga har blitt en livsform, en praksis og en anledning for meg til å integrere og dele. På denne måten har mitt tidligere yrkesliv, ulike utdannelser og arbeidserfaring blitt aspekter på et mangfold av yogatilbud. Vær varmt velkommen til å undersøke disse tilbudene og ta kontakt dersom noe av det skulle vise seg å svare til et behov du kunne ha.

Jay Ma Yoga is a vision. A vision based on an experiece. A vision that gradually materialized, allowing the seed that had been envoked by a truly remarkable yoga initiation, germinated,  developed and is now in flower. Kundalini Yoga has become a way of living for me, a practice and an opportunity to merge and to share the fruits of my own remarkable recovery from MS and experiences with a multitude of yogic practices. Here, my previous educations and occupations become aspects on a diversity of yoga services I can share. Be warmly welcome to explore these offers and do not hesitate to contact me if any one of them should seem to meet a personal need of yours.

Sat Nam
An-Magritt Seeland

Jay Ma Yoga
Bassengveien 7 / 2821 Gjøvik
+47 928 66 211
jaymayoga@gmail.com