JAY MA YOGA TILBYR KLASSER, KURSWORKSHOPS OG UTDANNINGER INNENFOR EN REKKE YOGANISJER

Jay Ma Yoga offers a big range of different yoga courses and workshops

BARNE- OG UNGDOMSYOGAPEDAGOGIKK (Teacher training program in yoga for kids and young people)

i løpet av de siste fem årene har vi utdannet nærmere 50 Barne- og ungdomspedagoger ved Jay Ma Yoga, både i Oslo og på Gjøvik. Utdanningen følger en strukturn over fem helgesamlinger med oppgaveinnleveringer i mellom, praktiske fremføringer og en avsluttende prøve. Fordypningstemaene for samlingene er hhv: Barneyoga før skolealder, Yoga med skolebarn, Barneyoga som spesialpedagogikk, Familieyoga og Ungdomsyoga. Det er muligheter for ta enkeltmoduler ,å rokkere modulene og vi kan også kombinere utdanningen med både Nevroyogainstruktør og Gravidyogalederprogrammet.

BARNEYOGA (Yoga For Kids)
Yoga for barn i ulike aldersgrupper basert på pusteteknikker, yogaøvelser og meditasjoner for å styrke selvet, ballansere sinnet og øve kroppsbeherskelse. I barneyogaen formidler vi gjennom alderstilpassede fortellinger og bildesekvenser som klinger i frekvens med barnets univers.

Yoga for kids in different age groups based on breathing techniques, yoga practices and meditations to strengthen the self, balance the mind and practice mastering the body. In children's yoga we work with age adapted stories and photo sequences which resonate in the frequency of the children's universe.

PRETEENYOGA
Overgangsyoga som møter det unge mennesket som ikke lenger er barn og ikke enda riktig ungdom, med alt det yogaen har å tilby for å synkronisere kropp og sinn på dette diffuse stedet.

Transitionyoga that meets the young human who is no longer a child and not yet a teen, with all that yoga has to offer to synchronize the body and mind in this diffuse place.

UNGDOMSYOGA (Teen Yoga)
Både omgivelser og ungdommen selv kan ofte oppleve ham eller henne som "stengt under ombygging". Med ungdomsyogaen som klangbunn, kan de utforske denne metamorfosen i et trygt rom; på matta, der man ikke sammenlikner seg med noe annet enn seg selv.

Both surroundings and the teen him or herself can often experience a feeling of being "under construction". With teen yoga, they can explore this metamorphosis in a safe space; on the yoga mat where you don't compare yourself to anything but yourself.

RELASJONSYOGA (Relation Yoga)
Av og til er det ikke verbal kommunikasjon som er nøkkelen. I relasjonsyoga arbeider vi i par eller grupper ved å fasilitere en energi som kan åpne for, endre eller lukke bare ved å være i pusten, i kroppen og i lyden av fellesskapet på matta.

Sometimes, verbal communication won't do. In relation yoga, we work in pairs or groups by fasilitating an energy that can allow you to connect using your breathing, body and energy.

FAMILIEYOGA (Family Yoga)
Vi utformer særskilte programmer, yogafortellinger og legger til rette for nye familietradisjoner til felles glede, nytte og helse.

We explore special programs, yoga stories and allow new family traditions to sprout to the joy, need and health benefits of your family.

SENIORYOGA
I et yogisk perspektiv måles alderen i fleksibilitet og pust, ikke i år. I senioryogaen bygger vi begge forsiktig opp og demed alderen forsiktig ned.

In the yogic perspective, age is measured in flexibility and breathing, not in years. In senior yoga, we carefully build both and in that way, reduce age.

BEDRIFTS- OG ORGANISASJONSYOGA (Company & organization yoga)
Vi arbeider også i bedrifter, skoler, barnehager og andre institusjoner for ansatte og kunder med spesiellt tilrettelagte programmer med bestemte målsetninger.

We also work with companies, schools, preschools and other institutions for employees and clients with adapted courses with specific goals.

RETREATS
I samarbeid med internasjonalt anerkjente kapasiteter og fasiliteter, arrangerer vi retreats og samlinger.

Together with internationally renowned capacities and facilites, we arrange retreats.

KVINNEYOGA (Women's Yoga)
Yoga spesiellt med henblikk på kvinnens kropp, endokrine system og livsrytmer. Kundalini yoga og ayurveda har enormt mye å tilby kvinnen i alle faser av livet. Vi bygger opp, litt og litt.

Yoga that focuses on the woman's body, endocrine system and life rhythms. Kundalini yoga and ayurveda has a lot to offer the woman in all walks of life. Little by little, we build ourselves up.

GRAVID- OG BARSELYOGA (Pregnancy Yoga)
Yoga og spesiellt Kundalini Yoga har en utømmelig skattekiste å tilby kvinnen og det lille barnet under graviditeten og barsel. Vi fordyper oss i og dvele ved denne fantastiske prosessen; støtter og kultiverer den gjennom de fantastiske verktøyene for pust, kropp og sjel som yogaen åpenbarer. Vi deler grunnleggende og noen viderekommende yogateknikker for gravide, humanologi i forbindelse med svangerskapet, litt om kosthold og livsstilsendringer og ikke minst; mor- og babymassage. Noen av kursene er fødselsforberedende og jeg tilbyr også doulatjeneste.

Yoga and Kundalini in particular has an endless treasure chest to offer the woman and the little child during pregnancy and birth. We immerse in this amazing process, support and cultivate it through the amazing tools for breathing, body and soul that yoga has to offer. We share basic and advanced yoga techniques for pregnant humanology in conjunction with pregnancy, some dietary advice and lifestyle changes and last but not least; mother and baby massage. Some of the classes are for birth preparation and I also offer Doula.

NEVROYOGA (Neuro Yoga)
Nevroyoga er yoga rettet mot mennesker som lever med en nevrologisk utfordring som MS, fibriomyalgi, Parkingssons, ME eller lignende. Jeg har som utgangspunkt at kroppen min er mitt eget medisinskap og med Kundalini Yoga, Medisinsk Yoga, Ayurveda, og også elementer fra andre yogiske tradisjoner som lyangar finner jeg nøkkelen til å åpne det. Jeg har selv Multippel Sklerose og har vært periodevis forferdelig dårlig. Med yoga, kostholdsendringer, ayurveda og selvdisiplin har jeg endret min egen helse radikalt og er glad for å få lov til å dele med andre i kurs, workshops og privat yogaterapi.

Neuroyoga targets people living with a neurological challenge like MS, fibromyalgia, Parkinsons, ME and similar things. My body is my medicine cabinet and with Kundalini yoga, Medical yoga, Ayurveda and other elements from other yogic traditions like lyangar, i find the key to unlock it.

I have Multiple Sclerosis myself and have suffered from it a lot. With yoga, dietary changes, ayurveda and self discipline I've improved my health radically and I'm so happy to be able to share this through classes, workshops and private yoga therapy.

MENOPAUSEYOGA
Kvinnens overgangsalder innebærer fysiske, emosjonelle og spirituelle endringer som med yogaen som klangbunn kan utfolde seg til en opplevelse av vekst, styrke og foredling på alle plan. Kundalini Yoga har et sterkt fokus på det sentrale nervesystemet såvell som det endokrine hormonsystemet og mulighetene er endeløse.

The menopause comes with physical, emotional and spiritual changes that together with yoga can unfold into an experience of growth and strength in many ways. Kundalini yoga focuses on the central nervous system as well as the endocrine hormone system and there are unlimited possibilities.

PRIVAT OPPFØLGING OG YOGATERAPI (Private Courses & Yoga Therapy)
Vi spesialtilpasser opplegg til enkelttimer, programmer over seks uker og langhelger med kost og losji.

Vi kan tilby losji, formidlet gjennom airbnb.com (der vi har to muligheter. Enten enkeltrom med tilgang til delt dusj og kjøkken(https://www.airbnb.no/rooms/1573831) eller egen suite i tilknytning til selve yogastudioet(https://www.airbnb.no/rooms/12659252). Kostnadene for selve yogaterapien tilkommer alt etter omfanget av opplegget som vi avtaler sammen på forhånd.

We create specialized classes and courses over six weeks and long weekends with board and lodging. The lodging will be delivered through airbnb.com.