Back to All Events

Jay Ma Yoga Barneyogalærerutdanning


 

VERDIEN AV INDRE FRED KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERDRIVES


Barne- og ungdomsyoga er en skattekiste av verktøy til å berede grunnen for og til å formidle en indre tilstand av, indre fred og selvverd. Med dette verktøyet vil vi kunne danne et grunnlag for bedre fysisk og psykisk helse. Vi lever i en tid med store fysiske og følelsesmessige utfordringer både for voksne mennesker, men særlig for dem som enda er i vekst. Når vi gjør barne- og ungdomsyoga er det først og fremst for det helt enkelte barnet eller ungdommen, men det vil også virke inn i de relasjonene han eller hun skal utfolde seg. Vi skal også alltid huske på at også du, som lærer har full nytte og glede av yogaen.

Vårt oppdrag er å hjelpe til å lede barnet til å finne fred i seg selv, i familien sin, i barnehagen, skolen, på ungdomsklubben; som det helt makeløse vesenet det er. Ved å spre barneyogaen som knoppskyting, gjennom å lære opp flere barneyogalærere, er vår visjon å arbeide for at det i hver eneste organisasjon og institusjon som arbeider med unge mennesker, skal være tilgang på minst en barne- og ungdomsyogalærer.

Dersom en eneste generasjon av menneskeheten puster på riktig måte, vil det fornye hele menneskeslekten og gjøre sykdommer til noe sjeldent
Yogi Ramanshara


Som helt liten var du relativt uforferdet og nyfikent åpen for det meste av det denne verden hadde å tilby. Du utførte bragder av enorme dimensjoner, som å finne virksomme uttrykk for akkurat hvem du var i det felles språket, som å reise deg opp, trosse tyngdekraften og gå, som å kjempe for uskyldigheten din og bevare tilliten til at du ble sett, verdsatt og holdt . Du utviklet deg og realiserte deg selv i din unikhet , mentalt og fysisk.
Snublesteiner av forskjellig art, omstendigheter, relasjoner; danner oss videre men kanskje ikke alltid slik det gavnet oss. I vår moderne, og ofte motsetningsfulle og uigjennomtrengelige, verden er det manges opplevelse at barnet og det unge mennesket har behov for en ekstra veileder, en støttespiller på veien tilbake til og inn i seg selv.

Yogalæreren er ikke en talende terapeut, men en som støtter opp under prosessen når det unge mennesket lærer å bruke kroppen og særlig pusten, for å virkelig utvikle opplevelsen av selvverd og kraft. Yoga betyr forening, eller å føye sammen. Når vi gjør yoga er det for å føye sammen kropp og sinn og dermed bevare, foredle og verne den indre makeløsheten i hvert enkelt menneske.

Vårt utgangspunkt i denne utdanningen er «Mediyoga for barn og unge», som den er utviklet med opphav i Kundalini Yoga slik Yogi Bhajan formidlet den. Vi vil også bruke fortellingene, folkloren, historien, nevrobiologien og innspill fra såvell ayuredisk som klassisk medisin og humanologi, for å åpne og utvikle dette fantastiske verktøyskrinet videre.
Energien og bakgrunnen til hver og en av studentene vil være med på å gi sin helt unike form til denne reisen. Kanskje er utgangspunktet ditt at du er lærer, barnefaglig omsorgsarbeider, forelder eller yogalærer med ønske om å videreutvikle kompetansen din.

Yogaen minner oss om at alt er i kontinuerlig forandring. Som den gamle greske filosofen Heraklit sa; «Panta rei» – alt flyter. Kroppen din er i forandring, bevisstheten din også. Relasjonene dine, behovene dine og motivene dine er i endring om du vil det eller ei. Det vi alle ønsker, for oss selv og for de unge, er at forandringene skal være gode, rettet mot frihet og realiseringen av deg som ditt høyeste potensiale.
Mitt ønske for deg og for oss alle sammen er at denne utdanningen vil føre deg inn i en flyt som også vil forløse og realiser deg som yogalærer for barn og unge, akkurat på din unike måte. Det er nemlig ikke noen mal, men du må kontakte den helt uvurdelige kraften du har i deg, til å kunne være en barnas veiviser inn i yogaens univers og en døråpner til deres helt eget skattkammer.


Jay Ma Yoga har siden senvinteren 2016 drevet utdanning av yogalærere for barn og ungdom. Vi har for øyeblikket en klasse i Oslo og en på Gjøvik som er i ferd med å utvikle sine ferdigheter som barn-og ungdommens yogiske støttespillere. Det vil bli nye klasser begge steder etter denne og vi har også planer om å utvide området for delingsvirksomheten.

Praktisk sett er utdanningen bygget opp som fem fordypningsmoduler under helgeworkshops der vi konsentrerer oss om temaer etter alder og omstendighet for barne- og ungdomsgruppene. Vi gir i tillegg til forelesninger og instruksjoner, oppgaver og utfordringer, både praktisk og skriftlig som vil være med på å utvikle deg mot målet ditt.

Hvis du tenker på å bli yogalærer for barn og unge, enten fordi dette er mennesker du arbeider med nå og ønsker deg nye og gode verktøy i det arbeidet eller fordi du vil utvide kompetansen din som yogalærer. Om det er slik at du er helt på begynnelsen av din egen yogareise og kunne tenke deg å innkludere barnai den, eller kanskje du rett og slett har funnet ut at det er dette du vil arbeide med; uansett så er du hjertelig velkommen.

I løpet av den tidensom går før du kommer i gang med utdanningen jeg oppfordre deg til å øve deg i barnebetraktning. Barnebetraktning er en oppmerksom, men ikke involvert observasjonsform av barnet slik det utfolder seg naturlig i sine omgivelser. Vær oppmerksom på din egen gode pust, hold deg litt tilbake, men lytt med hele deg, også til det du kanskje ikke helt forstår. Øv deg på å virkelig se, uten å se etter ,vurdere og felle dommer. Dersom du virkelig hengir deg til å sanse barnet, vil det kunne oppstå noe av seg selv som vil kunne gi deg nye opplevelser og innsikter i steden for å samholde med gamle oppfatninger og bekrefte eller avkrefte forutforståelser. Det kan lønne seg å komme i øyenhøyde med barnet, dersom det ikke legger for mye fokus på deg.
Når et åpent hva, hvor og hvordan får lov til å stå der, uten at det følges av motsetningspar i form av enten/eller derfor, begynner vi å virkelig se, høre, fornemme og føle. Betrakt leken, kroppsspråket, hør og føl frekvensen og den varierende energien eller intensiteten til barnet. kanskje vil du allerede se hvordan yogaen viser seg i barnets helt naturlige bevegelser og pust. Etter hvert som du lærer enda mer yoga vil du ane mønstre og særegenheter. Hold det for deg selv, men gjør gjerne notater, både i informasjonshelger og første samlingshelg kikker vi litt nærmere og deler slike barneobservasjoner.

SPØRREREGLE
Av André Bjerke
HVOR og HVA og HVEM og HVORDAN
bodde i et hus ved Jordan.
Men en dag var HVOR blitt vekk.
HVA var nesten hvit av skrekk.
– Han er ikke kommet hjem!
– Hvem? sa HVORDAN. – Hva? sa HVEM.
HVA sa: – Hvor er HVOR blitt av?
– HVOR er vekk! sa HVEM til HVA.
– Kanskje HVOR er falt i Jordan!
– Jordan? Hvordan det? sa HVORDAN.
Da kom HVOR med HVIS og sa:
– Kan HVIS bo her? -Ja, sa HVA -
– hvis HVIS vil!
Nå er de fem:
HVOR, HVA, HVORDAN, HVIS og HVEM.

PROGRAM FOR UNDERVISNINGEN

INFORMASJONSMØTEHELG MED FAMILIEYOGAÅPNING
Barn og unge 6–13 deltar på lørdagens familieyogamodul. Gratis introduksjon om og med barneyoga på søndag.
Lørdag: 13–15 Pranayama(pusteteknikker) med barna. Familieyoga med yogafortellingen. Avspenning og meditasjon.
Søndag: 13–15 Innledende Pranayama. Velkomst og presentasjon av utdanningen. Kort meditasjon. Registrering.

FØRSTE HELGESAMLING
Velkomst og presentasjon. Program for utdanningen. Hva, hvorfor og hvordan barneyoga. Hvem, når, hvor og med hensyn til hvem? Yoga med barn i førskolealder.
Lørdag: 10-12: Pranayama. Velkomst. Presentasjon av gruppen. Litt om inntoning og mantrateknologi. Poetisk symmetrier allerede i pranayama, mudra og de grunnleggende jordingsøvelser.
13-16: Alle H-spørsmålene. Samtale og erfaringer. Kort barneyogaklasse.
Søndag: 10-12: Pranayama. Deling av barnebetraktninger. Mer om pusten. Forskjellige pranayama med barn før skolealder. Gruppearbeid med pust.
13-16: Yoga med barn før skolealder. Grunnleggende aldersdekvate øvelser og oppbygning yogaklassen deres. Avspenningsøvelser. Utfordring og oppgaver til neste samling.

ANDRE HELGESAMLING
Kundalini Yoga formidlet av Yogi Bhajan. Mediyoga. Annen inspirasjon, kilder og verktøy. Barneyogalærerens ethos og rolle. Barneyoga som inkluderingsverktøy og resilliens.
Lørdag: 10–12: Refleksjoner og deling over 1.samling. Erfaring med utfordringen. Foredrag, kilder og verktøy
13–16: Gruppearbeid. Barnehageyogastund. Deling. Meditasjon
Søndag : 10–12: Yoga for barn med spesielle behov i barnehagen. Spesialpedayogiske verktøy.
13–16: Barneyogalæreren med trykk på hvert delord, deling. Meditasjon. Utfordring på tampen.

 

TREDJE HELGESAMLING
Barneyoga i skolealder og barneyoga i skolen.
Lørdag: 10–12 : Refleksjoner over 2.samling. Erfaringer av utfordringen. Foredrag: Yogaens potensiale i barneskolen. Hva er forskjellen?
13– 16: Barneskoleyogastund. Deling. Meditasjon.
Søndag: 10–12: Mere pranayama. Yoga for skolebarn med særlige behov.
13–16: Gruppearbeid rundt yogagruppe for 4-7.klasse. Deling, meditasjon og utfordring på tampen.

FJERDE HELGESAMLING
Familieyoga, temabarneyoga, preteenyoga
Lørdag: 10–12: Pranayama. Refleksjoner over 3.samling. Erfaringer av utfordringen. Yogisk humanologi og antropologi. Valg av gruppeoppgaver til fremlegging.
13–16: Det yogiske verktøyskrinets potensialer i hjemmet og familien. Familieyogafortelling. Lang meditasjon
Søndag : 10–12 Pranayama, oppvarmingsøvelser. Gruppearbeid mot fremlegging
13- 16: Preteenyoga. Utfordring på tampen.

FEMTE HELGESAMLING
Ungdomsyoga; når alt synes å falle ut av proposjoner.
Lørdag: 10–12: Pranayama. Refleksjoner over 4.samling. Erfaringer av utfordringen. Hva er ungdomsyogaens ethos? Ombygningsyoga med mennesket på dørstokken. Meditasjon
13–16: Eksempelklasser og deling
Søndag : 10–12: Eksempelklasser og deling
13–16: Deling. Oppsummerende spørsmål og fellesevaluering av kurset.
Fellesmeditasjon. Utdeling av diplom.

Vi har altså 10 timers samlinger i helgene, til sammen 50 timer

 

Utdanningen vil inkludere
• Yogaklasser og meditasjoner; fortrinnsvis Kundalini Yoga og Mediyoga men også noe fra andre tradisjoner der vi finner det godt og meningsfullt.
• Eksempelklasser, også ledet av studenter med tilbakemeldinger fra medstudenter og lærer
• Manualer
• Forelesninger og gruppearbeid
• Praktiske egenevaluerte oppgaver.
• Skapende hjernestorming
• Selvutvikling
• Ren mantra, mudra-, asana- og meditasjonsøvelse.

Hovedområder
• Barneyoga: Hva, hvorfor, hvordan, når, hvor, av og for hvem, hvilken art og på hvilken måte?
• Kilden; Kundalini yoga slik yogi Bhajan formidlet den. Mediyoga. Litt om andre tradisjoner.
• Lærerens rolle
• Barneyogaklassens anatomi og frekvens; hvordan bygge opp en klasse
• Aldersadekvate rammer og øvelser
• Barneyoga som virksomhet

Kvalifiksjoner
Følgende krav stilles for å oppnå diplom og anbefaling fra Jay Ma Yoga.
• Fullt oppmøte
• Innbetalt kursavgift
• Tilfredsstillende praktisk utførelse av eksempeltimer
• Gjennomført kursarbeid og egenevalueringer inkludert planer for egne kurs.

Utstyr
• Yogamatte og meditasjonspute (vi har også noen til utlån)
• Løssittende klær som tillater bare tær.
• Sjal eller teppe, evt øyenpute for avspenning og velvære
• Skrivesaker, mobilkamera og opptagerutstyr må avtales på forhånd
• Vannflaske
• Fantasi, entusiasme og et åpent sinn

Pris
Prisen for utdanningen er 11 000 kroner som betales før utdanningsstart.


DET GÅTFULLA FOLKET
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land, detta land är ett regn och en pöl
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland och de glider så fint utan köl
Där går en flicka som samlar på stenar, hon har en miljon
Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trädkungens tron
Där går en pojke som skrattar åt snö
Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar
Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land, detta land är en äng och en vind
Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand och far bort på en svängande grind
Där går en flicka som sjunger om kottar, själv äger hon två
Där vid ett plank står en pojke och klottrar att jorden är blå
Där går en pojke som blev indian
Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar
Och där fann en flicka en festlig grimas som hon provar
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land, detta land är en gård och ett skjul
Där sker det farliga tågöverfallet ibland, vackra kvällar när månen är gul
Där går en pojke och gissar på bilar, själv vinner han jämt
Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt
Där blir en värdelös sak till en skatt
Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen
Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket

Earlier Event: February 27
NEVROYOGA KOMMER TIL YOGIWOOD
Later Event: March 8
KUNDALINI YOGA FOR MENN