Back to All Events

JEG FOR MEG

JEG FOR MEG; YOGA SOM SELVREGULERINGSSTATEGI OG ENDRINGSLEDELSE

Fra september 2016 vil vi kunne tilby yogaterapeutisk oppfølging av ungdom og unge voksne mellom 18 og 25 år. Vi vil henvende oss spesiellt til unge mennesker som befinner seg i ulike former for vegringstilstander og livshemmende ubalanser og forstyrrelser som; ME, Fybriomyalgi, Bulimi/AnorexI, Angst, Selvskading, Høyrisikoadferd, Avhengigheter, Traumer

Med utgangspunkt i Medisinsk Yoga, Kundalini Yoga og Ayurveda bearbeider vi først og fremst åndedrettet og derved hele menneskets nevrolbiologi, stoffskifte, hormonsystem og immunologi. Vi bearbeider hjernen gjennom hele kroppen med yogapositurer og flyt, finger- og håndsstillingsøvelser og med meditasjon. Målet er at hver eneste en skal kunne tilegne seg verktøy som kan sette den unge i stand til å selv finne og kultivere en fruktbar vei videre mot helse, deltagelse, utvikling og glede.

An-Magritt Seeland som står bak prosjektet er utdannet Kundalini Yogalærer, Medisinsk yogalærer for barn og unge og har også bakgrunn som pedagogisk leder og ungdomsskolelærer. Hun har i lengre tid arbeidet lokalt som yogalærer og terapeut, både på treningssenter, yogastudioer og gjennom eget studio. Hun gir også work shops og kurs i andre deler av landet og driver utdanning av barne og ungdomsyogalærere lokalt og i Oslo.

Kursene vil gå over åtte uker med samlinger på 2 timer hver gang. De vil typisk være bygget opp med frivillig deling, samtale og veiledning, pusteøvelser, oppvarming, yoga, avspenning og fellesmeditasjon. De ulike gruppesammensetningene vil avgjøre intensitet og grad av fysisk utfordring, men det vil ikke settes noen forutsetninger om tidligere erfaring med yoga. Kurset koster 3200 kroner og vil bli gitt i Jay Ma Yogas delikate nye lokaler i bassengveien 7, sentralt på Gjøvik.

Mange unge mennesker har fått hele livet sitt satt på vent av somatiske og psykiske utfordringer. Ingen er like. Vi tar utgangspunkt i at med en kultivert praksis og egenmedisinering med yoga og endringer av livsrytmer og kosthold, kan alle hjelpes til å finne en lysning og en vei tilbake til det helt makeløse vesenet hver og en av oss har vært. Det er dette vi skal realisere.

For spørsmål og påmelding ta kontakt med An-Magritt Seeland på 928 66 211 eller jaymayoga@gmail.com